Vår erfaring- din trygghet

Eidsvoll Takst og Boligkontroll AS

Om oss - Takstmann

Daglig leder er murmester og har utdannelse som takstmann gjennom Norges eiendomsakademi. Han har jobbet innenfor byggebransjen siden 1996 så har med det opparbeidet seg lang og god erfaring. I tillegg har han tidligere jobbet i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (tidligere statens byggtekniske etat) som er den sentrale bygningsmyndigheten i Norge.

Daglig leder er sertifisert takstmann gjennom Norsk Takst.

Daglig leder er også sertifisert for boligsalgsrapport gjennom det Norske veritas (DNV) og har selvfølgelig våtromssertifikat gjennom fagrådet for våtrom (FFV) både som utførende og takst og kontroll.

Det foreligger også sentral godkjenning som uavhengig kontrollerende på våtrom og lufttetthet.

Kenneth Gulbrandsen er registrert energirådgiver på Enova

Eidsvoll Takst og Boligkontroll AS har kontorsted i Eidsvoll sentrum, Sundet som også kan betegnes som hjerte av Eidsvoll på øvre Romerike men påtar seg takstoppdrag og byggteknisk bistand i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland, da det gjelder skadetaksering/naturskade/tilstandsanalyser og byggteknisk bistand så kan vi påta oss det i hele landet.

Våre oppdragsgivere er private, forsikringsselskaper, det offentlig, banker, eiendomsmeglere m.fl.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Det Norske Veritas DNV
Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Samarbeidende foretak
Samarbeidende foretak

Murmester Hans Kr. Vangen

Samarbeidende foretak

Murmester Hans Kr. Vangen

Godkjent våtromsbedrift
Godkjent våtromsbedrift

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.

Godkjent våtromsbedrift

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.

Annonse fra Romerikes Blad

Trykk på bildet for å åpne

Din takstmann i Eidsvoll

Verditaksering

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen.

Les mer ...

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen.

Les mer ...

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Les mer ...

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier..

Les mer ...

Taksering av boligtomter

Gjøres ved vurdering av muligheter for utnyttelse, reguleringsplan, beliggenhet, opparbeidelse av infrastruktur osv.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. 

Les mer ...

Skadetakst

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill.

Les mer ...

Skjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat.

Naturskade

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Daglig leder i Eidsvoll Takst og Boligkontroll AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. Les mer for info.

Les mer ...

Byggelånskontroll

Banker og kredittinstitusjoner krever noen ganger oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de finansierer via byggelån.

Da går blant annet arbeidet ut på på å holde orden på hvor mye som er tilført bygget av verdier til forskjellig på forhånd avsatte holdepunkter.

Energirådgivning

Les mer ...

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER:

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Kontaktskjema

Besøksadresse

Sundgata 7, 2080 Eidsvoll

Postadresse

Tomterstubben 31, 2080 Eidsvoll